• mediaminor

Karloveské hody 2017


Naša farnosť sa pripravuje na sviatok sv. Michala Archanjela,

nebeského patróna Karlovej Vsi.

Všetkých farníkov pozývame prežiť tohtoročné hody v duchovnej atmosfére radosti, modlitby a vďaky za Božie dobrodenia.

DUCHOVNÝ ROGRAM

KARLOVESKÝCH HODOV

PIATOK 29. septembra

Sv. omše v Kostole sv Michala 6:45 hod. a 18:00 hod.

* Po večernej sv. omši sa spoločne presunieme ku krížu na začiatku Karlovej Vsi (ulica Svrčia), kde si tak, ako každý rok, obnovíme svoje krstné sľuby a budeme sa spoločne modliť za zosnulých Karlovešťanov.

* V Kostole sv. Františka v tento deň sv. omše nebudú.

NEDEĽA 1. októbra

Sv. omše v Kostole sv Michala o 10:00 hod., 11:30 hod. (hodová) a 19:00 hod.

Sv. omše v Kostole sv. Františka: 7:00 hod., 8:30 hod., 10:00 hod., 18:00 hod.

* V Kostole sv. Františka je sv. omša o 11:30 hod. zrušená.

#hody #program