• Redakcia

Mučeník za duchovné povolania


O niekoľko dní, 30. septembra 2017 budeme svedkami historickej udalosti, slávnosti blahorečenia saleziánskeho kňaza dona Titusa Zemana. Krátke video nás oboznamuje s príbehom tohto vzácneho muža, ktorý neváhal riskovať svoj život pre duchovné povolania.