• br. jozef

O mieste obrátenia


Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16,13-20)

Na mape Svätej zeme vidíme, že mesto Cézarea Filipova leží na severnej hranici Izraela, na mieste, ktoré dnes voláme Golanské výšiny. Je to bohatý úrodný kraj. Na tomto území, na úpätí vrchu Hermon, sú tri pramene rieky Jordán. Keď toto prekrásne miesto prvýkrát uvidel Alexander Veľký, vyhlásil vraj, že je to príbytok boha Pana (grécky boh lesov, lovcov a pastierov, ktorého považovali za syna nymfy Dryopy a boha Herma). V Cézarei Filipovej kvitli za čias Ježiša pohanské kulty. Bolo to mesto, ktoré Herodes Filip v roku 3 pred naším letopočtom vybudoval ako sídlo svojho kráľovstva. Mal v ňom dva nádherné paláce. Neskôr ho pomenoval Cézarea na počesť rímskeho cisára Tibéria. Symbolizovalo teda podlízavosť rímskemu impériu. Nejedná sa v žiadnom prípade o posvätné miesto Židov. Tým bol Jeruzalem. Putovanie do Cézarey je vzhľadom na biblickú tradíciu vzďaľovaním sa od Boha. V itineráriu Ježiša a jeho učeníkov je to od Jeruzalema najvzdialenejší bod.

Tento historický a geografický exkurz má svoj zmysel. Musíme si totiž uvedomiť, že učeníci sú od svojho povolania neustále konfrontovaní s neschopnosťou pochopiť Ježišovo poslanie a uveriť v neho. Mali vlastné predstavy o Mesiášovi a nebolo pre nich ľahké s vierou prijať tú Ježišovu. Tento proces bol dlhou a náročnou cestou, počas ktorej bol Ježiš už s nimi, ale oni ešte neboli obrátení a neverili v neho. Títo prví učeníci sú ako mnohí dnešní kresťania - pokrstení ľudia - ktorí už idú životom spolu s Kristom, ale stále nevedia, kým vlastne je. Neveria v neho. Kráčajú vlastnou, často úplne pomýlenou cestou...

Bolo treba zájsť ďaleko, veľmi ďaleko, kým zaznelo konečne Petrovo vyznanie: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“. Ježiš s nimi kráčal až na perifériu Svätej zeme, do mesta plného obchodu, falošnosti, korupcie a bezbožnosti. Nestratil nádej, že vyznania viery sa dočká práve tam. Toto „zlé miesto“ sa stalo bodom obrátenia, míľnikom kresťanskej formácie Petra a všetkých, v mene ktorých tento apoštol pod vplyvom Ducha Svätého prehovoril. Skupina sa už viac od Jeruzalema nevzdialila. Po Petrovom vyznaní sa všetci obrátili a kráčali s Ježišom k Jeruzalemu počúvajúc predpovede o Veľkej noci. Nech sme teda na akomkoľvek mieste, Ježiš je pri nás. Je pripravený vykročiť s nami na správnu cestu. Na tejto ceste bude však hovoriť o kríži, preto nebude ľahká. Je nutné už na jej počiatku mať jasné, kým pre nás Ježiš vlastne je.

#kazne