• Redakcia

Oslava mariánskych výročí


V predvečer sviatku sv. Maximiliána sme si pripomenuli sté výročie fatimských zjavení i sté výročie založenia Rytierstva Nepoškvrnenej. Kláštor minoritov v Karlovej Vsi je národným centrom Rytierstva, preto sa na slávnosti zúčastnili aj niekoľkí vzácni hostia.

Slávnostnú sv. omšu spolu s prítomnými kňazmi celebroval v Kostole sv. Františka otec biskup Jozef Haľko. Ten vo svojej homílii predostrel príklad sv. Maximiliána Kolbeho ako toho, ktorý vystúpil z anonymného radu, aby obetoval svoj život za neznámeho spoluväzňa, otca rodiny. Pripomenul, že i my sme povolaní „vystupovať z radu“ anonymity a vydávať v dnešnom svete svedectvo o Kristovi. Aj pre nás, tak ako pre sv. Maximiliána, je Panna Mária bezpečnou loďou na rozbúrených vodách života, ktorá nás prepraví k Bohu.

Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia Rytierstva Nepoškvrnenej z viacerých kútov Slovenska, z Českej republiky, ako aj členovia iných rehoľných inštitútov: milosrdní bratia a bratia františkáni. Na záver slávnosti sme v kostole otvorili výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho. Jej dramaturgiu a obsah priblížil autor slovenského textu výstavy i autor najnovšej knihy o sv. Maximiliánovi „Svedok bezhraničnej Lásky“, Dariusz Żuk-Olszewski. Výstava bude prístupná v karloveskom Kostole sv. Františka po celý mesiac.

Foto: Bohdan Heczko, OFM Conv.

#výstava #MI #fatima