• br. jozef

O premenení Pána


O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. (Mt 17,1-2)

Evanjeliové rozprávanie o premení Pána sa začína časovým údajom. Nadväzuje na to, čo sa stalo pred šiestimi dňami v Cézarey Filipovej. Pri prameni rieky Jordán sa Ježiš pýtal učeníkov, za koho ho pokladajú. Peter povedal: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Od tej chvíle sa evanjelium láme akoby na polovicu. Ježiš začal učeníkom otvorene hovoriť, že musí trpieť, že v Jeruzaleme bude odsúdený a popravený.

Traja učeníci, ktorí zažijú Ježišovo premenenie, sú všeobecne považovaní za najvernejších z dvanástich. Už v prvotnej cirkvi si ich mimoriadne vážili a nazývali ich „stĺpmi“ (Gal 2,9). Pri zážitku na hore Tábor sú to však ešte len nepodarení chlapi, ktorí sa na Ježiša z rôznych dôvodov zavesili, ale nerozumejú mu a neustále ho odvádzajú od jeho poslania. Petra nazve Ježiš „Satanom", lebo ho poučuje, ako sa má správať, Jakub a Ján dostávajú prezývku „Synovia hromu“, lebo sú pomstychtiví a snažia sa popri Ježišovi dosiahnuť politický úspech. Často zdôrazňujeme, že Peter, Jakub a Ján museli na hore Tábor pochopiť, kým Ježiš je. Nedokázali by inak prijať s vierou poslednú a najdôležitejšiu etapu vykupiteľského diela. Nepochopili by kríž. Nezabudnime ale, že cesta z Cézarey do Jeruzalema je v prvom rade Ježišovou cestou a pre neho to nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Táto púť je mimoriadne ťažká etapa Ježišovho pozemského života. Je to čas, keď Ježiš s rozhodnosťou príjme vôľu Otca, prežíva však z utrpenia strach a hrôzu, ktorá sa naplno zjaví pri modlitbe v Getsemanskej záhrade.

Jeho utrpenie v týchto dňoch je podobné bolesti človeka, ktorý má diagnostikovanú nevyliečiteľnú chorobu. Lekári mu už nevedia nijako pomôcť. Taký človek sa rozhodne statočne niesť svoj kríž. Je rozhodnutý dať svojmu utrpeniu zmysel... Ale najbližší doň neustále hučia, že sa má konečne uzdraviť, že už má s tou chorobou niečo robiť, že je už chorý pridlho. Stále mu ktosi hovorí, že v jeho veku bol na tom oveľa lepšie...

Prečo majú byť na vrchu Tábor Ježišovými spoločníkmi Mojžiš a Eliáš? Povieme: aby bolo jasné, že Zákon a Proroci svedčia o Mesiášovi, ktorý má trpieť. Ide o múdry a pravdivý teologický argument. Nezabúdajme ale, že Mojžiš a Eliáš sú dve osoby, ktoré podobne ako Ježiš veľmi trpeli, keď zažívali medzi svojimi vlastnými ľuďmi nepochopenie. Zažívali permanentné odmietanie cesty, na ktorú Boh pozýval ich a s nimi aj Vyvolený ľud. Obaja zažili chvíle samoty, krízy, opustenosti, depresie... Bez posily zhora by neobstáli. Čo bolo pre oboch tou posilou? Tajomné stretnutia s Bohom z tváre do tváre. Presne také, aké sa dnes odohráva na hore Tábor.

Evanjelista chce, aby sme spolu s nechápavými učeníkmi boli svedkami tejto udalosti i my. Na hore Tábor žiari totiž nielen Ježišova Božská sila a krása. Ježiš zjavuje i svoju slabosť a opustenosť... Dve veci zjavuje v jednom žiarivom okamihu, v jednom jedinom svetle, ktoré má ukázať správnu cestu nielen Petrovi, Jakubovi a Jánovi, ale aj každému z nás.

#kazne