• Redakcia

Životný príbeh sv. Maximiliána


Rehoľa minoritov, Rytierstvo Nepoškvrnenej, Farnosť sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi

Srdečne Vás pozývame

na návštevu výstavy s názvom

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

SV. MAXIMILIÁNA M. KOLBEHO

Kostol sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi

13. augusta - 13. septembra 2017

O výstave

Výstava súvisí so sviatkom sv. Maximiliána Kolbeho (14. august) a so stým výročím založenia mariánskeho apoštolského hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej (MI). Pôvodne bola pripravená pri príležitosti Roka sv. Maximiliána pre Senát Poľskej republiky a na Slovensku bola už prezentovaná v Poľskom inštitúte v Bratislave.

Na sedemnástich paneloch s takmer stovkou dobových fotografií a sprievodného textu približuje najdôležitejšie momenty zo života tohto veľkého svätca. Počas výstavy je možné získať najnovšiu knihu o sv. Maximiliánovi, Svedok bezhraničnej lásky.

#výstava