• br. jozef

O poklade a o perle


Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. (Mt 13,44-46)

V prváckych šlabikároch sa kedysi nachádzal príbeh o dvoch lenivých a hlúpych synoch vinohradníka. Keď ich otec umieral, bál sa o vinicu, ktorú im musel zanechať. Preto im povedal, že je v nej ukrytý poklad, neprezradil však kde. Len čo synovia zatlačili otcovi oči, prekopali celú vinicu s nádejou, že poklad objavia. Múdry otec vedel, že ak vinicu okopú, prinesie im bohatú úrodu...

V dnešnom evanjeliu Kristus vysvetľuje, ako on sám chápe pojem „Božie kráľovstvo". Každý z jeho súčasníkov mal totiž vlastnú predstavu o tom, ako má toto kráľovstvo vyzerať a ako má fungovať. Príchod kráľovstva je ústredným motívom Ježišovho ohlasovania. O čo teda podľa neho ide? Je to vraj niečo, ako poklad ukrytý v poli.

V Galilei sa za Ježišových čias občas stávalo, že ten či onen mal šťastie a objavil v poli napr. hrniec zlata. Niekoľko storočí predtým sa totiž Galileou ustavične preháňali nepriateľské armády, ktoré plienili a ničili všetko, čo im prišlo do cesty. Ľudia ukrývali svoje vzácnosti v zemi alebo v tajných skrýšach a často sa stávalo, že sa pre ne už nemal kto vrátiť.

Ak niekto objaví Božie kráľovstvo, je to ako s pokladom v poli, hovorí Ježiš. Ide o vec, ktorú človek môže získať, ale musí to spraviť veľmi, veľmi múdro, lebo má tak vysokú hodnotu, že kúpiť sa nedá. Ktorá vec sa nedá kúpiť? Sväté písmo pozná len jednu - láska. Biblická kniha Veľpieseň tvrdí, že „keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa ním opovrhlo“ (Pies 8,7). V podobenstve máme teda muža, ktorý dáva všetky bohatstvá svojho domu, ale nie na kúpu pokladu (na to nestačia), lež na kúpu poľa. Mnohí si myslia, že ak sa niekto všetkého vzdá pre Božie kráľovstvo, stane sa chudákom. Muž z podobenstva nie je chudák. Musel sa síce vzdať starého života, ale získal omnoho viac. Bol to najlepší obchod aký kedy urobil. Je šťastný a bude do smrti spokojný.

Aby sme ale všetko správne pochopili, musíme čítať i druhé, veľmi podobné podobenstvo, ktoré Ježiš pridáva akoby na jeden dych. Sú v ňom viditeľné rozdiely. Božím kráľovstvom v druhom podobenstve nie je vzácna vec (perla), ale ten, ktorý ju objaví a kúpi. Aj on sa musí vzdať všetkého, aby perlu získal. Rozdiel je však absolútny: on na tú perlu má. Musí dať všetko, to je pravda... Ale to, čo má, bude na jej získanie stačiť. Tou perlou si v druhom podobenstve ty a kupcom je Božie kráľovstvo – Ježiš, on je tá istá láska, o ktorej bola reč už v prvom obraze. Pán Ježiš dal skutočne za teba všetko. Svoje telo a krv, dušu, Božstvo... všetko. Urobil to, lebo v tebe objavil vzácnu perlu. Je to znalec, ktorý pozná tvoju hodnotu a nikdy neoľutuje, že sa ťa vybral hľadať, že ťa našiel a že ťa za tak vysokú cenu získal.

Tieto dve podobenstvá hovoria, že Božie kráľovstvo je láska, ktorú musí človek nájsť a získať, ale zároveň je to láska, ktorá sama hľadá a získava človeka. V Ježišovi Kristovi (Božom kráľovstve) máme svoje šťastie, ktoré je na dosah ruky. Aby sme sa z neho mohli tešiť, musíme byť tak, ako Šalamún, múdrymi ľuďmi.

#kazne