• br. jozef

O kúkoli a pšenici


Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. (Mt13,24-26)

Človek v sebe nosí túžbu po živote v dokonalej spoločnosti. Cnie sa mu po raji a po živote bez hriechu a jeho následkov. Ten totiž spôsobuje, že máme prirodzený sklon viniť za svoju nespokojnosť v živote druhých. V každej dobe sa nájdu takí, bez ktorých by sme si vedeli predstaviť krajší a lepší svet. U Židov sa napríklad vytvorila predstava mesiášskeho kráľovstva oslobodeného od hriešnikov a nepriateľov. Kristus nesplnil ich predstavu, lebo sa so "zlými ľuďmi" nevysporiadal. Ľudské dejiny poznajú mnoho snáh očistiť spoločnosť od nepriateľov formou politických, etnických, náboženských čistiek. Príkladom sú zločinné režimy minulého storočia: nacizmus a komunizmus.

Aj my, kresťania, bývame namrzení, keď v vidíme medzi sebou pohoršenie alebo nehodných ľudí. Svätý Augustín raz povedal: „Mnohí, ktorí sú vonku a nazývajú sa heretikmi, sú lepší ako dobrí katolíci.“ Z tohto dôvodu sa v dejinách Cirkvi objavili mnohí reformátori, ktorí sa snažili očistiť pšenicu od kúkoľa. Paradoxne, nikto nenapáchal v Cirkvi toľko zla a krívd ako oni.

Prečo musíme rešpektovať, že pole, na ktorom Boh zasial dobré zrno, rodí aj kúkoľ? Naozaj sa s tým nedá nič robiť? Čo môžme urobiť pre Božie kráľovstvo, aby sa očistilo? V prvom rade si musíme uvedomiť, že Božie kráľovstvo očistu nepotrebuje. Božím kráľovstvom totiž nie je pole, na ktorom rastú kúkoľ a pšenica. Božím kráľovstvom je podľa Ježiša hospodár, ktorý seje dobré semeno - Božím kráľovstvom je trpezlivý a láskavý Boh!

Aký má teda byť náš postoj voči kúkoli medzi pšenicou? Svätého Františka považovali už počas života za veľkého svätca. Jedného dňa kázal na námestí a počúval ho dav ľudí. Kázeň prerušil muž, ktorý vykríkol: „Nepočúvajte toho blázna! Nie je to žiaden svätec! Je to veľký hriešnik, pokrytec, pôžitkár a starý chlipník...“ Ľudia chceli buriča umlčať, ale František pred ním pokľakol a poďakoval mu. Potom vyhlásil: „Všetci mi lichotíte a vyhlasujete ma za svätca. Jedine tento muž má odvahu povedať o mne to, čo je skutočne pravdou.“

Chápete, prečo nám Boh nedovolí radikálne riešiť problém zla? Lebo zlo sa dotklo aj každého z nás. Kúkoľ sa zamiešal aj do pôdy tvojho a môjho srdca. Účinkom tohto primiešania je náš sklon posudzovať seba podľa svojich pekných úmyslov, ale druhých posudzovať podľa ich zlých skutkov (M. Gavenda).

Jedinou pravou očistou, či už Cirkvi alebo celej spoločnosti, je úprimné osobné pokánie. Ak sa dobre pozrieme do svojho srdca a uvidíme, čo tam je, sami budeme Bohu vďační za jeho trpezlivosť a zhovievavosť. Týmto spôsobom sa naučíme mať lásku a trpezlivosť aj s tými, ktorých sme dosiaľ považovali za horších od seba.

#kazne