• Redakcia

13. júl - Fatimské jubileum


Vo štvrtok 13. júla sme v Kostole sv. Františka slávili ďalšiu jubilejnú pobožnosť z príležitosti stého výročia zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime. Každý mesiac, v trinásty deň, môžeme pri verejnej pobožnosti spojenej s uctením sochy Panny Márie z Fatimy získať v našich kostoloch odpustky.

Pri sv. omši s mariánskym formulárom o tajomstve navštívenia svätej Alžbety sa veriacim v homílii prihovoril páter Jozef. Kresťanské povolanie predstavil ako cestu alebo púť. Poukázal na to, že najväčším problémom človeka nie je to, že na svojej ceste k Bohu padá. Najväčším problémom je, ak človek sám seba presvedčí, že už je v cieli. Nikto si nemohol byť tak istý Božou milosťou a vyvolením ako Panna Mária. Tá však neostala sedieť na mieste - jej odpoveďou bolo vykročenie na cestu a ochota slúžiť.

Motív cesty spojil slávenie eucharistie s jubilejnou fatimskou pobožnosťou, pri ktorej sme Panne Márii zverili všetkých našich známych, ktorí v letných mesiacoch cestujú za oddychom alebo za prácou.

#fatima