• Jozef Sedlák

Výstava v Kostole sv. Michala


Kostol sv. Michala Archanjela v bratislavskej Karlovej Vsi sa v stredu 28. júna opäť stane na krátky čas galériou umenia. Výstava fotografií z Púte na Mariánsku Horu v Levoči v ňom potrvá až do hodov, ktoré v Karlovej Vsi slávime na prelome septembra a októbra.

Cyklus dokumentárnych fotografií z Púte na Mariansku Horu v Levoči vznikol v roku 2013 ako súčasť Tvorivej dielne Domu fotografie v Poprade. Tvorivej dielne sa zúčastnili autori z viacerých krajín: Poľsko, Rakúsko, Chorvátsko. Autormi vystavených fotografií sú: Ľubomír Hajdučik, rímskokatolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Nižných Ružbachoch a Jozef Sedlák, fotograf a pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zámerom projektu bolo priblížiť a sprostredkovať duchovné posolstvá spolu s ľudskou námahou mladých a starých mužov, žien a detí. V prírodnom prostredí Mariánskej Hory sú schopní trpezlivo niesť ťažkosti masového podujatia, zniesť pohodu i nepohodu počasia, nocovanie na lúke, únavu pri návrate domov.

Fotografie chcú zdôrazniť ľudskosť, ale aj humornú stránku duchovných podujatí, vzájomné prijatie a zdieľanie sa, ktoré sú nepopierateľnými znakmi kresťanského postoja voči blížnemu a charakterizujú intimitu a dôvernosť vzťahu matky a dieťaťa. Fotografie zdôrazňujú, že aj napriek veľkému počtu ľudí, vizuálnemu smogu a komerčnému využitiu púte, je na Mariánskej Hore osobný priestor pre každého, kto hľadá ticho v srdci, meditáciu a zmierenie so sebou samým a Bohom.

Výstavu si môžete obzrieť počas týždňa po rannej sv. omši so začiatkom o 06.45 hod. V nedeľu je prístupná po sv. omšiach so začiatkom o 10:00 a 19:00 hod. V prípade záujmu o otvorenie kostola v inom čase je potrebné kontaktovať Farský úrad v Karlovej Vsi.

#kultúra #výstava

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon