• Jozef Sedlák

Výstava v Kostole sv. Michala


Kostol sv. Michala Archanjela v bratislavskej Karlovej Vsi sa v stredu 28. júna opäť stane na krátky čas galériou umenia. Výstava fotografií z Púte na Mariánsku Horu v Levoči v ňom potrvá až do hodov, ktoré v Karlovej Vsi slávime na prelome septembra a októbra.

Cyklus dokumentárnych fotografií z Púte na Mariansku Horu v Levoči vznikol v roku 2013 ako súčasť Tvorivej dielne Domu fotografie v Poprade. Tvorivej dielne sa zúčastnili autori z viacerých krajín: Poľsko, Rakúsko, Chorvátsko. Autormi vystavených fotografií sú: Ľubomír Hajdučik, rímskokatolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Nižných Ružbachoch a Jozef Sedlák, fotograf a pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zámerom projektu bolo priblížiť a sprostredkovať duchovné posolstvá spolu s ľudskou námahou mladých a starých mužov, žien a detí. V prírodnom prostredí Mariánskej Hory sú schopní trpezlivo niesť ťažkosti masového podujatia, zniesť pohodu i nepohodu počasia, nocovanie na lúke, únavu pri návrate domov.

Fotografie chcú zdôrazniť ľudskosť, ale aj humornú stránku duchovných podujatí, vzájomné prijatie a zdieľanie sa, ktoré sú nepopierateľnými znakmi kresťanského postoja voči blížnemu a charakterizujú intimitu a dôvernosť vzťahu matky a dieťaťa. Fotografie zdôrazňujú, že aj napriek veľkému počtu ľudí, vizuálnemu smogu a komerčnému využitiu púte, je na Mariánskej Hore osobný priestor pre každého, kto hľadá ticho v srdci, meditáciu a zmierenie so sebou samým a Bohom.

Výstavu si môžete obzrieť počas týždňa po rannej sv. omši so začiatkom o 06.45 hod. V nedeľu je prístupná po sv. omšiach so začiatkom o 10:00 a 19:00 hod. V prípade záujmu o otvorenie kostola v inom čase je potrebné kontaktovať Farský úrad v Karlovej Vsi.

#kultúra #výstava