• Anna Hlaváčová

Teodor Hlaváč (nekrológ)


V stredu 21. júna si Pán Boh k sebe povolal pána Teodora Hlaváča. Odišiel v pokoji, zaopatrený všetkými sviatosťami umierajúcich. S touto vzácnou osobnosťou sme sa rozlúčili v pondelok 26. júna v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi. Rodinu zosnulého sme poprosili o krátke zhrnutie jeho životného príbehu.

RNDr. Teodor Hlaváč, CSc. sa narodil 9. novembra 1929 v Chynoranoch ako piate z deviatich detí; šiestich chlapcov a troch dievčat. Jeho otec Gašpar bol roľníkom a aby zabezpečil rodinu, pracoval aj ako asekurant a vážnik pri zbere cukrovej repy. Mama Anna sa starala o rodinu. Rodina bola hlboko veriaca. Od súrodencov sa naučil čítať, a tak ho zobrali do školy o rok skôr. Ako desaťročný odišiel študovať na internátne gymnázium k verbistom do Nitry, kde získal túžbu po misijnom povolaní.

Počas Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 boli komunistickou mocou zlikvidované mužské kláštory. Teo bol s ďalšími študentmi a rehoľníkmi odvezený na prevýchovu do sústreďovacieho tábora v Podolínci. Odtiaľ musel nastúpiť na povinnú vojenskú službu do PTP – pomocných technických práporov. Po 3 a pol roku ju ukončil s osvedčením „nevycvičená vojenská osoba“.

Následne vyštudoval fyziku na Univerzite Komenského, a nastúpil do zamestnania. Zakrátko znova čelil prenasledovaniu štátnou bezpečnosťou pre svoje náboženské presvedčenie, následne bol uväznený. Pri prepustení vážil 48 kíl. Ako politický väzeň mal zákaz pracovať v odbore a musel pracovať fyzicky. Zamestnal sa ako skladník na Popradskom plese, kde pomáhal zachraňovať životy ako dobrovoľný člen horskej služby. Tam sa zoznámil s manželkou Máriou a sľub, ktorý si dali v Starom Smokovci im vydržal päťdesiatdva rokov. Vysoké Tatry ostali jeho obľúbeným miestom, a po uplynutí 5-ročného zákazu práce v odbore, začal na Lomnickom štíte skúmať kozmické žiarenie. V pozorovaniach kozmických častíc pokračoval na medzinárodnej vysokohorskej stanici v Ťan-šane.

Po návrate nastúpil v roku 1969 do Výskumného výpočtového strediska OSN v Bratislave, kde ako znalec 10 jazykov v sedemdesiatych rokoch zostavil so svojim kolektívom prvý počítačový slovník na Slovensku. Kádrovníci sa mu postarali o ďalšie presuny, a tak mal možnosť spoznávať iné pracoviská a odborné činnosti.

Svoje presvedčenie nikdy nezaprel. Po nežnej revolúcii bol poradcom na úrade vlády pre vzťahy štátu a cirkví. Neskôr bol poradcom prezidenta Michala Kováča pre podobné záležitosti. Keďže počas obdobia neslobody nemohol naplniť svoju misionársku túžbu, po nežnej revolúcii podporoval misie ako redaktor Katolíckych novín, autor niekoľkých kníh o misionároch a misijných kalendárov. Zaslúžil sa o slovenské vydanie knihy rozhovorov s kardinálom Ratzingerom, ktorého si vážil dlho predtým ako sa stal pápežom. Ako editor kníh z cyklu Veda a viera potvrdzoval, že náboženstvo nie je v rozpore s vedeckými poznatkami.

S manželkou Máriou vychovávali štyri dcéry, ktoré - rovnako ako sedem vnúčat - viedli k láske k pravde, slobode a prírode. Tea každý poznal ako usmievavého a prajného človeka. Nevedel, čo je zatrpknutosť, mal nadhľad a vtip. Vždy si našiel dôvod byť šťastný. Zomrel 21. júna 2017 v Bratislave.

#nekrolog