• foto: Peter Zimen

Primície (fotogaléria)


V sobotu 24. júna sme slávili prvú (primičnú) sv. omšu s dp. Matejom Balázsim, novokňazom pochádzajúcim z našej farnosti. Sv. omša bola ďakovnou bohoslužbou za dar nového kňazského povolania. Novokňaz bude od júla 2017 z poverenia bratislavského arcibiskupa pôsobiť ako kaplán v Stupave . Vyprosujeme mu veľa Božích milostí.

1. časť - rodičovské požehnanie a modlitba k Duchu Svätému

2. časť - úvodné obrady a bohoslužba slova

3. časť - bohoslužba eucharistie a poďakovania

#galeria