• foto: Peter Zimen

Primície (fotogaléria)


V sobotu 24. júna sme slávili prvú (primičnú) sv. omšu s dp. Matejom Balázsim, novokňazom pochádzajúcim z našej farnosti. Sv. omša bola ďakovnou bohoslužbou za dar nového kňazského povolania. Novokňaz bude od júla 2017 z poverenia bratislavského arcibiskupa pôsobiť ako kaplán v Stupave . Vyprosujeme mu veľa Božích milostí.

1. časť - rodičovské požehnanie a modlitba k Duchu Svätému

2. časť - úvodné obrady a bohoslužba slova

3. časť - bohoslužba eucharistie a poďakovania

#galeria

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon