• br. jozef

Božie Telo


Na sviatok Božieho Tela prejavuje cirkev verejným spôsobom svoju vieru v to, že Pán Ježiš je medzi nami prítomný v eucharistii, pod spôsobom chleba a vína. Za ustanovením tohto sviatku stojí však nevera a odporovanie tomu, žeby v kúsku chleba mohol skutočne reálnym spôsobom prebývať Boh.

Svätý Anton Paduánsky sa na svojej misijnej ceste po Francúzsku dostal raz do verejného konfliktu s mužom, ktorý vyhlásil, že svojmu somárovi tri dni nedá žrať. Ak sa potom somár odvráti od dobrého ovsa a pokloní sa eucharistii, uverí vraj, že je to skutočne Kristus, ktorý je medzi nami prítomný. O tri dni slávil sv. Anton sv. omšu v tamojšom kostole. Po nej vložil premenenú hostiu do monštrancie a sprevádzaný veriacimi vykročil na námestie, kde z druhej strany došla iná procesia, na čele ktorej kráčal vyhladovaný somárik. Pred neho sa postavili majiteľ s košíkom ovsa a sv. Anton s Najsvätejšou sviatosťou. Anton povedal: „Somárik, prikazujem ti, aby si vzdal Pánu Ježišovi úctu, aká mu náleží!" A hoci majiteľ zvieratku núkal jedlo, somárik pred zrakom celého mesta vykročil k svätej hostii, pred ktorou nábožne zohol predné labky a uklonil sa. Keďže udalosť mala stovky svedkov, správa o nej sa rýchlo rozšírila po celej Európe.

O niekoľko desaťročí neskôr prežíval pražský kňaz Peter pochybnosti o prítomnosti Pána Ježiša v eucharistickom chlebe. Vo svojom trápení sa vydal v roku 1263 na púť do Ríma, kde sa vo viere trocha upevnil. Cestou domov sa zastavil v meste Bolseno a slávil tam sv. omšu, počas ktorej ho však znova prepadli pochybnosti. V momente premenenia tento kňaz spozoroval, že hostia, ktorú drží v rukách, krváca. Celý preľaknutý ju po skončení sv. omše zavinul do korporála – obrúska, ktorý sa i dnes rozkladá pod kalich – a niesol ju do sakristie. Kvapky krvi však presiakli cez tkaniny a dopadali na mramorovú podlahu chrámu, takže sa zázrak nedal pred ľuďmi ukryť.

Prestrašený kňaz sa okamžite vybral na cestu k pápežovi Urbanovi IV., ktorý sa vtedy zdržiaval v meste Orvieto. Ten po preskúmaní a overení udalosti ustanovil v roku 1264 sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela pre celú cirkev.

Aj v dnešnej dobe sa ešte občas dejú tzv. eucharistické zázraky. Posledné boli preskúmané a potvrdené len nedávno v susednom Poľsku... Tieto udalosti majú upevniť našu vieru, ktorú dnes vyjadrujeme účasťou na eucharistickej procesii, alebo aspoň na verejnom slávení tohto sviatku. Skúsenosť z dejín cirkvi nás učí, že ak by sme si dar Kristovej prítomnosti medzi nami nevážili, mohli by nás napokon pred celým svetom zahanbiť nerozumné stvorenia ako somárik a vôl, ktorých zobrazujeme úctivo sklonených už aj pri jasliach malého Ježiška...