• Redakcia

Nedeľa - kde môžem parkovať?


Miestny úrad v Karlovej Vsi radí, ako môžeme počas nedeľnej omše v Kostole sv. Františka zaparkovať autá v súlade s dopravnými predpismi.

„Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno."

#miu