• br. jozef

Kresťanstvo - tanec s Trojicou


Pred dvoma týždňami sme hovorili, že Ježišovým hlavným cieľom nebolo dať nám nové náboženstvo, ale dať nám nový život. Urobil to tak, že nás pri krste ponoril do svojho vlastného života. Vtiahol nás do svojho sveta, keď kňaz povedal: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.

Takto vzniklo medzi nami a Bohom tajomné puto, zvláštny vzťah, ktorý v teológii označujeme termínom „nezmazateľná pečať“. Stali sme sa súčasťou čohosi božského, ale pre nás večne tajomného a neznámeho. Do tohto zvláštneho vzťahu sme boli vtiahnutí zväčša nevedomky, ako batoľatá. V dospelosti sa preto Boh zdá mnohým ľuďom cudzí, vzdialený. Javí sa im nezmyselný a nelogický, zvlášť dnes, keď kňazi opakujú v kázni o Najsvätejšej Trojici rovnicu 1+1+1=1. Diskusiu o najväčšom tajomstve Boha zakončujú kňazi radi bez bodky. Namiesto nej adresujú poslucháčom výzvu, že treba poslušne prijať nepochopiteľné...

Myslíte, že by sme sa mali Svätú Trojicu pokúsiť vysvetľovať? Asi nie. Viera v Boha – Trojicu nie je totiž o vysvetľovaní alebo chápaní. Je o láske. Ak niekto hovorí, že vás miluje, nechcete, aby vám to vysvetľoval. Chcete, aby sa podľa toho k vám správal. Čo znamená prejavovať lásku?

Pri autonehode sa ťažko ranilo malé dievčatko. Stratilo veľa krvi a potrebovalo transfúziu od svojho brata, dvojičky. Ten sa ale bál ihly. Lekár mu po dlhom presviedčaní povedal: „Ak nedáš sestričke svoju krv, umrie“. Chlapček po chvíli nastavil ruku a dovolil vykonať transfúziu. Keď sa lekár k nemu vrátil, povedal: „Zachránil si svojej sestričke život.“ Chlapček sa na to opýtal: „Pán doktor, a ako dlho budem teraz ešte žiť?“ V tom momente doktor pochopil veľkosť čistej detskej lásky: malý hrdina vôbec nevedel, že na záchranu sestričky nemusí dať všetku svoju krv. Napriek tomu to urobil.

Ľudia vedia robiť divy, deliť sa s druhými o svoj život, dokonca vzdať sa svojho života... Ale musí to byť vec lásky, inak sami seba neprekonajú. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice hovorí, že Boh žije Láskou. Neustále sa delí o svoj život, o lásku, ktorou žije. Robí to nielen navonok – smerom k stvoreniu, ale i vo svojom vnútri – jeho podstatou je láska. Je neustálym absolútnym darovaním sa, vzťahom, dialógom, výmenou, pretože je dokonalým spoločenstvom troch osôb.

Človek ponorený do Božieho života (pokrstený kresťan) je vtiahnutý do Boha a do jeho sveta tak, ako do svadobného tanca. Pri svadobnom tanci sa ľudia držia za ruky, hýbu sa spoločným rytmom a ovláda ich spoločná radosť z lásky osôb, čo spolu tvoria šťastnú jednotu. Tento tanec patrí len im, ale podiel na ich láske a šťastí majú všetci, ktorí prijali do tohto kola pozvanie... To je kresťanstvo. Je to náš tanec so Svätou Trojicou. Je to naše podieľanie sa na jej láske a na jej šťastí. Prežívajme teda puto, ktoré sa vytvorilo medzi nami a Bohom pri krste, v tomto duchu. Myslím, že otázka Najsvätejšej Trojice sa potom stane skôr odpoveďou a vyjasnením mnohých vecí, ako logickým problémom.

#kazne