• Redakcia

Kňazská a diakonská vysviacka


Naše spoločenstvo dalo včera cirkvi nového kňaza i nového diakona.

V sobotu 10. júna o 9:30 hod. bol v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätený na kňaza dlhoročný miništrant z Kostola sv. Františka,

Matej Balázsi.

Novokňaz bol následne menovaný za kaplána v Stupave.

Svoju primičnú sv. omšu s novokňazským požehnaním bude sláviť

v Kostole sv. Františka v sobotu 24. júna o 10:00 hod. Srdečne vás pozývame.

Pri tej istej slávnosti prijal diakonskú vysviacku náš spolubrat

Tomáš Mária Vlček.

Po diakonskej vysviacke bude už brat Tomáš v mene cirkvi ohlasovať Božie slovo, krstiť a sobášiť. Môže tiež predsedať pohrebným obradom.

Jeho prvú kázeň budeme počuť z príležitosti sviatku sv. Antona Paduánskeho v Kostole sv. Františka v utorok 13. júna o 18:00 hod.

Novokňazovi a diakonovi vyprosujeme do novej služby

všetky potrebné milosti a Božie požehnanie.


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon