• Redakcia

Uctili sme si mučeníkov z Peru


V stredu 7. júna sa slávila liturgická spomienka na blahoslavených Michala a Zbignieva, mučeníkov z Peru. Z tejto príležitosti si veriaci v Kostole sv. Františka mohli uctiť ich relikvie. Mnohí ľudia po celom svete si na príhovor týchto blahoslavených vyprosujú Božiu ochranu pred terorizmom a extrémizmom.

Bratia Michal Tomaszko a Zbigniev Strzalkowski, minoritskí misionári poľského pôvodu, pôsobili ako kňazi v peruánskom mestečku Pariacoto. Povolanie ohlasovať evanjelium v andských horách pocítili obaja už počas formácie v krakovskom minoritskom seminári.

Ich pôsobenie v indiánskych dedinách nebolo obmedzené len na duchovnú službu. Obaja sa venovali i charitatívnej a vzdelávacej činnosti medzi domorodými kmeňmi. Práca misionárov však prekážala členom ľavicového hnutia Sendero Luminoso, ktoré chcelo v Peru získať moc cestou revolúcie. V auguste v roku 1991 teroristi verejne vyhlásili, že ako odpoveď na misionársku činnosť budú v diecéze, v ktorej pôsobili i poľskí minoriti, každý týždeň vraždiť jedného katolíckeho kňaza. Naši misionári sa napriek hroziacemu prenasledovaniu rozhodli ostať s ľuďmi, ktorým slúžili.

Bratia Michal a Zbigniew boli zajatí 9. augusta po večernej sv. omši. V krátkom improvizovanom súdnom procese boli odsúdení na smrť zastrelením. Teroristi ich vyviezli za mesto a tam rozsudok ihneď vykonali. Spolu s nimi bol zastrelený aj miestny starosta.

Viac informácií o mučeníkoch a o tom, ako sa ich relikvie dostali do Kostola sv. Františka v Bratislave nájdete tu...