• Vladimír Šimko

Fatima - krížová cesta


Z okraja Fatimy, smerom k dedinke Aljustrel ( odkiaľ pochádzali tri deti, ktorým sa zjavovala Panna Mária), vedie údolím asi 2 km dlhá krížová cesta. Jej vybudovanie financovali emigranti z Maďarska, ktorí rodnú krajinu opustili po krvavom potlačení povstania v roku 1956.

Cesta vedie krásnym údolím, ktorým tri deti vodili svoje stáda oviec a kôz z Aljustrel do Fatimy. Na jednom mieste je pomník Panny Márie, ktorá sa tam deťom zjavila 19. augusta 1917 v „náhradnom termíne“. Starosta obce ich totiž 13. augusta 1917 zatvoril na obecnom úrade a znemožnil im ísť na miesto pri dube, kde mali podľa želania Márie prísť. Cesta sa končí pri Golgote, z vrcholu ktorej je aj pekný, panoramatický pohľad na Fatimu.

V dedinke Aljustrel sú rodné domy Francisca a Jacinty i Lucie. Neďaleko domu sr. Lucie sa nachádza studňa, pri ktorej sa deťom v roku 1915 zjavil anjel. V roku 1916 sa im zjavil znova ako pekný mladík a prihovoril sa im, aby sa modlili, lebo Pán Boh má s nimi veľké plány. Anjel ich vtedy naučil túto modlitbu:

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“

Deti sa mali modlitbu anjela modlievať ako zadosťučinenie za tých, ktorí urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti. Posla z neba uvideli potom ešte jeden raz, znova ich povzbudzoval k modlitbám a obetám a pripomenul im, že Boh má s nimi veľký plán. Deti dobre nechápali, o čo ide, ale robili, čo im anjel prikazoval. Nevedeli, že takto ich pripravoval na stretnutie s Pannou Máriou.

Počas našej návštevy sme mali príležitosť vidieť ešte žijúcu sesternicu sr. Lucie. Je to milá a skromná pani. Vďačne sa fotografuje a pozdravuje s pútnikmi, ktorí tam denne prichádzajú.

Text a foto Vladimír Šimko