• Redakcia

Návšteva misionára z Islandu


V stredu 31. mája navštívil našu farnosť kapucín Peter Kováčik, slovenský misionár na Islande. V kláštore minoritov bol hosťom pravidelného mesačného stretnutia Katolíckej jednoty. Vo svojej prednáške prezentoval pastoračnú činnosť slovenských kapucínov na tomto severskom ostrove, ktorého nebeským patrónom je sv. Torlak.

Katolíci tvoria na Islande len 4% z celkovej populácie. Hoci veriacich, z ktorých väčšinu tvoria Poliaci, nie je veľa, kňazi za nimi musia prekonávať veľmi dlhé vzdialenosti. Mnohých prekvapilo, že misionár vysoko oceňoval výbornú spoluprácu s tamojšími luteránmi, ktorí katolíkom dokonca zapožičiavajú svoj kostol. Spomínal aj ekumenické stretnutia na ruinách katolíckeho kláštora.

Po ukončení stretnutia s katolíckou jednotou slávil páter Peter Kováčik po boku pátra Martina Kollára sv. omšu s veriacimi v Kostole sv. Františka. V homílii misionár opäť nadviazal na ekumenické vzťahy islandských kresťanov. Veriacich v príhovore vyzval, aby sa poučili od bratov evanjelikov a starostlivejšie sa venovali čítaniu a študovaniu Svätého písma.