• Redakcia

Letný večer otázok a odpovedí


Vo štvrtok 1. júna zavítal do našej farnosti dp. Pavol Hudák, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý sa venuje pastorácii mladých ľudí. Otec Pavol sa stretol s rodičmi a vychovávateľmi mládeže v kaviarni Gospel Cafe v blízkosti Kostola sv. Františka v Karlovej Vsi.

Výchova k zodpovednosti bola aj jednou z dominantných tém príjemnej večernej diskusie.Vo svojej prednáške o problémoch výchovy vychádzal otec Pavol z bohatých skúseností pri práci s mladými, ktorí prichádzajú do Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Toto centrum slúži mládeži, ktorej ponúka miesto pokoja a radosti zo stretnutia s inými. Mnohí tam prichádzajú na niekoľko dní duchovnej obnovy a spoločenstva, no neskôr sa do Domčeka vracajú a na ceste dozrievania sa postupne sami stávajú tými, čo sprevádzajú a vychovávajú mladších priateľov a vedú ich k zodpovednému prístupu k životu.

O podobných aktivitách v kaviarni Gospel Café pozri tu...


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon