• Redakcia

Letný večer otázok a odpovedí


Vo štvrtok 1. júna zavítal do našej farnosti dp. Pavol Hudák, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý sa venuje pastorácii mladých ľudí. Otec Pavol sa stretol s rodičmi a vychovávateľmi mládeže v kaviarni Gospel Cafe v blízkosti Kostola sv. Františka v Karlovej Vsi.

Výchova k zodpovednosti bola aj jednou z dominantných tém príjemnej večernej diskusie.Vo svojej prednáške o problémoch výchovy vychádzal otec Pavol z bohatých skúseností pri práci s mladými, ktorí prichádzajú do Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Toto centrum slúži mládeži, ktorej ponúka miesto pokoja a radosti zo stretnutia s inými. Mnohí tam prichádzajú na niekoľko dní duchovnej obnovy a spoločenstva, no neskôr sa do Domčeka vracajú a na ceste dozrievania sa postupne sami stávajú tými, čo sprevádzajú a vychovávajú mladších priateľov a vedú ich k zodpovednému prístupu k životu.

O podobných aktivitách v kaviarni Gospel Café pozri tu...