• br. jozef

Formačné stretnutie MI a RB


Májové formačné stretnutie pre členov mariánskych hnutí sa konalo v kláštore minoritov v utorok 23. mája. Tentokrát bolo zamerané na tajomstvo sviatku Zoslania Ducha Svätého.

V posledných týždňoch veľkonočného obdobia sa cirkev pripravuje na sviatok Turíc. Mariánski ctitelia sa na májovom formačnom stretnutí zamerali na pôvod tohto kresťanského sviatku a na jeho spätosť s Turícami, ktoré slávil a dodnes slávi židovský národ.

V období Starej zmluvy boli Turíce spočiatku sviatkom prvotín. Slávili sa päťdesiat dní po Veľkej noci. Neskoršie si Židia na Turíce pripomínali dar Božieho zákona - uzavretie zmluvy, ktorú na Sinaji napísal Boh svojím prstom do kamenných tabúľ. Opis príchodu Ducha Svätého v Skutkoch apoštolov má mnohé prvky, ktoré spájajú túto udalosť s udalosťou na Sinaji (zemetrasenie, oheň...). Kontrast medzi Starým zákonom a zákonom Ducha, o ktorom hovorí svätý Pavol v Liste Rimanom vychádza z toho, že príchod Ducha Svätého je naplnením proroctiev o Novej zmluve, ktorú Boh vpíše do ľudských sŕdc.

Na záver stretnutia informoval páter Jozef o tom, že v nedeľu 21. mája navštívil Brno prezident svetovej centrály MI v Ríme, páter Raffaele di Muro. O jeho návšteve pozri tu...

Mesačné stretnutia členov Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva sú príležitosťou k pravidelnému náboženskému vzdelávaniu dospelých. Odznievajú na nich formačné prednášky na aktuálne témy duchovného života. Prednášky sú otvorené pre členov mariánskych hnutí i pre všetkých tých, ktorí majú záujem o pravidelnú kresťanskú formáciu v duchu sv. Maximiliána Kolbe.