• br. jozef

O dvoch advokátoch


V týchto dňoch prežívame niečo ako druhý advent. Veľkonočná liturgia nás začína pripravovať na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – tretej Božskej osoby. Jeho príchod nemá charakter Vianoc. Je zložitejšie sláviť ho. Duch Svätý je totiž duch. Žiadne fyzické telo, žiadna ľudská tvár...

Podobou Svätého Ducha v kresťanskom umení sa stali symboly ako oheň, holubica, rosa, vietor... Všetko sú to však iba znaky, ktoré odkazujú kamsi do neviditeľna. Táto Božská osoba je záhadou i keď o nej Ježiš nemálo prezradil.

V texte evanjelia sme nadviazali na to, čo sme počuli pred týždňom. Ježiš hovoril učeníkom, že „už poznajú Otca a že ho už videli“. Na to apoštol Filip žiadal vysvetlenie. Ale krátko potom hovorí Ježiš o Duchu Svätom: „Vy už ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.“ A Filip je teraz ticho. Na nič sa nepýta. Medzi učeníkmi niet nikoho, kto by na túto informáciu reagoval doplňujúcou otázkou... Reagujú nezvyčajne chápavo. Zrejme naozaj platia slová Silvestra Faustiho, ktorý tvrdí, že tajomstvo Ducha Svätého sa nedá vysvetliť, lebo je tak jednoduché ako voda a chlieb. Dá sa pochopiť len ochutnaním.

Ježiš použil dôležité kľúčové slovo, grécky výraz paraklétos (tešiteľ). Zdá sa, akoby šlo o vlastné meno Ducha Svätého. Všeobecne sa pod termínom paraklétos označuje v gréckom jazyku obhajca či advokát na súde. Z kontextu ale vyplýva, že tešiteľom je aj samotný Kristus. Týmto istým menom označuje Ježiša aj Prvý Jánov list: „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého“ (1Jn 2,1-2). V mesiášskom proroctve knihy proroka Izaiáša zase čítame: „Duch Pána ma poslal... na potešenie všetkých zarmútených na Sione“ (Iz 61,3). Tomáš Akvinský z toho vyvodzuje, že Boží Syn aj Duch Svätý, oni obaja, sú tešitelia. Ale každý z nich je tešiteľom rozličným spôsobom. „Kristus je advokátom prihováraním sa za nás u Otca, Duch Svätý je ním v tom zmysle, že nám vnuká, ako máme prosiť," hovorí Tomáš.

Ak by nám teda chcel niekto zvestovať Boha, ktorý prichádza, aby nás nedočkavo súdil, trestal, zavrhoval a hádzal do pekelných múk, nie je to Boh, o ktorom čítame v evanjeliu. Pretože každý veľký krok Boha voči nám, či už je to príchod Syna, či príchod Ducha Svätého, je krokom na našu záchranu, na našu obranu, na našu pomoc a potešenie.

Učeníci to po Ježišovom boku skutočne okúsili. Spoznali ho ako svojho Boha a ako svojho tešiteľa. Rozumejú teda aj rozprávaniu o Duchu Svätom – tešiteľovi. Nebudí v nich otázky a pochybnosti. Otázky a pochybnosti o Ježišovi, o Duchu Svätom a vlastne o všetkom, čo Ježiš učil a konal, sa vynárali skôr v srdciach tých, ktorí si Boha vysnívali inak. Tých, čo od neho nečakali odpustenie a potechu, ale odsúdenie a potrestanie hriešnikov, pričom seba samých vnímali ako spravodlivých. Boli to ľudia, ktorí sa do svojich predstáv zamotali tak, až napokon odsúdili a potrestali krížom samého Boha.

Ten, kto chce zažiť skúsenosť Ducha Svätého, musí okúsiť a uznať, že sme skutočne Bohom milovaní. Neznamená to, že nie sme hriešni. Sme. Veď ten, kto nemá problémy so zákonom, nepotrebuje advokátov. Vo všetkých problémoch, ktoré sme si v živote narobili, musí byť napriek tomu jasné, že Boh je na našej strane.

#Kázne