• mediaminor

Ujo Vojto odišiel do večnosti


So zármutkom v srdci a naplnení kresťanskou nádejou Vám oznamujeme,

že Pán života a smrti povolal dňa 15. mája 2017 do večnosti

nášho farníka, priateľa a dlhoročného spolupracovníka,

Ing. Mgr. Vojtecha Tótha.

S naším zosnulým sme sa rozlúčili v piatok 19. mája 2017 o 9.45 hod.

v bratislavskom krematóriu. Pohrebnú sv. omšu sme slávili v ten istý deň o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi.

Odpočinutie večné daj mu, Pane!