• Vladimír Šimko

Fatima - o mieste a meste


Pri vyslovení mena Fatima si najčastejšie predstavíme moslimské dievča, alebo portugalské pútnické mestečko. Sú to dva na prvý pohľad absolútne odlišné pojmy, v prípade portugalskej Fatimy majú však mnoho spoločného...

Kto bola Fatima?

Roku 1158 nad časťou Portugalska za riekou Tago panovali ešte moslimovia. Dňa 24. júna z hrádku Alcacer do Sal vyšla skupina mladých arabských dám a rytierov. Poberali sa k rieke Sada, aby tam svojím spôsobom oslávili sviatok svätého Jána Krstiteľa, ktorého si uctievali i moslimovia. Tu sa na nich vrhla hŕstka portugalských rytierov pod vedením hrdého „Hubiteľa Maurov“ Dona Goncala Herminguesa. V boji niektorých arabských rytierov zabili, iných aj s dámami zajali a zaviedli do Santarema, kde sa v tom čase zdržoval Don Alfonso Henriquez, zakladateľ portugalského kráľovského rodu. Kráľ pochválil rytierov a chcel štedro odmeniť ich vodcu. Ten ho požiadal o ruku Fatimy. Fatima, najkrajšia medzi zajatými devami, bola dcéra hradného pána Alcacera do Sal. Kráľ rytierovi dievča prisľúbil pod podmienkou, že aj ono ho bude chcieť a že sa stane kresťankou. Fatima súhlasila. Dala sa poučiť a pokrstiť. Pri krste dostala nové meno: Oureana. Kráľ im dal do daru dedinku, ktorú po neveste pomenovali Oureana. Dnes sa volá Ourem.

Po svadbe Don Goncalo prestal vojenčiť. Mladá nevesta Fatima mu však neočakávane zomrela v plnom kvete života. Rozžialený manžel hľadal úľavu vo viere a vstúpil k cisterciánom opátstva Alcobaga, ktoré nedávno predtým dal postaviť kráľ Alfonso. Opátstvo bolo od Ourema vzdialené 39 km. O niekoľko rokov dal opát preniesť telo nebohej Fatimy do dedinky na 6 km od Ourema. Na česť Panny Márie tam postavil kostol a kláštor. Odvtedy nazývali dedinku Fatimou.

Zjavenia Panny Márie

Od 13. mája do 13. októbra 1917 sa vo Fatime pri dube trom malým deťom, súrodencom Franciscovi a Jacinte Marto a ich kamarátke Lúcioi dos Santos zjavovala Panna Mária, ktorá s nimi komunikovala a odovzdala im svoje posolstvá. Pravosť zjavení katolícka cirkev uznala v roku 1930. Od tej doby sa začal rozvoj dosiaľ málo známej dedinky. Začali sem prúdiť tisíce kresťanov, aby si uctili Pannu Máriu ako Kráľovnú Posvätného ruženca.

V súčasnosti je to mestečko s asi 7 500 obyvateľmi, s dobre vybudovanou infraštruktúrou, množstvom moderných hotelov, veľkými záchytnými parkoviskami aj útulnými kaviarňami a desiatkami obchodíkov s rôznymi suvenírmi.

Svetoznáme sanktuárium

Postupom času sa okolie duba, kde sa Panna Mária zjavovala, premenilo na veľké námestie, asi dvakrát väčšie ako námestie sv. Petra v Ríme, na ktoré sa podľa údajov úradov zmestí viac ako 200 000 ľudí. Na jednom konci námestia stojí gigantická bazilika Panna Márie z Fatimy, ktorá je vybudovaná v neoklasicistickom štýle s centrálnou vežou vysokou 65 metrov. Stavať ju začali v roku 1928, dobudovaná bola v roku 1997. V bazilike sú hrobky Francisca a Jacinty, dvoch z troch detí, ktorým sa zjavila Panna Mária. Obaja zomreli čoskoro po zjaveniach, tak ako im to povedala Panna Mária. Francisco v roku 1919 a Jacinta v roku 1920. V roku 2000 boli vyhlásení za blahoslavených pápežom Jánom Pavlom II. Tretia z nich, Lúcia dos Santos, zomrela len pred dvanástimi rokmi a v súčasnosti prebieha proces jej beatifikácie.

Kaplnka zjavení

V blízkosti duba bola postavená Kaplnka zjavení a každodenne sú tam slúžené sväté omše v rôznych jazykoch, väčšinu z nich je možné na živo sledovať cez internet. V nej je za sklom umiestnená socha Panny Márie. V korune Márie sa nachádza projektil, ktorý zasiahol sv. pápeža Jána Pavla II. pri atentáte, ku ktorému došlo na výročie prvého dňa zjavenia Panny Márie vo Fatime 13. mája roku 1981. Strelu venoval Ján Pavol II. Panne Márii ako dar, lebo bol presvedčený, že to práve ona odstrčila ruku atentátnika v momente výstrelu a tak projektil tesne minul jeho aortu.

Každý večer o 21.30 hod. sa v Kaplnke zjavení modlí svätý ruženec, pričom veriaci počas modlitby držia v rukách horiace sviece. Po skončení ružencovej pobožnosti sa koná procesia so sviečkami po námestí za spevu piesne Ave Maria.

Nový chrám

Druhú stranu námestia zdobí moderný Chrám Najsvätejšej Trojice, ktorého základný kameň požehnal Svätý Otec. Skala tohto základného kameňa pochádza z hrobu svätého Petra. Chrám bol dobudovaný v roku 2007. Na bočnej strane námestia je za sklom vystavený fragment z Berlínskeho múru, ako pripomienka na časy, keď toto mesto bolo rozdelené na východnú a západnú časť.

Z novšej strany námestia ku Kaplnke zjavení je vybudovaný kamenný chodník, ktorý vedie aj okolo samotnej Kaplnky. Takmer neustále sa po ňom kľačiac presúvajú veriaci, ktorí aj touto formou prosia za odpustenie hriechov pre seba či príbuzných, alebo o zdravie, počatie dieťaťa, prípadne ďakujú za uzdravenie, milosti, ktoré im Boh na príhovor Panny Márie udelil...