• br. jozef

Brána k šťastiu


„Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu."

V chrámoch východných cirkví býva oltárny priestor oddaľovaný stenou, ktorú nazývame ikonostas. V tejto stene nájdeme po bokoch dvoje dverí, cez ktoré vchádzajú do bohoslužobného priestoru diakoni a ostatní posluhujúci. Len kňaz reprezentujúci Krista vchádza a vychádza cez prostrednú bránu, ktorú nazývame kráľovskými dverami. Tie bývajú bohato zdobené motívmi kvetov, často aj viniča. Tradične sa zobrazujú na krídlach tejto brány aj dva pávy pijúce z kalicha. Sú symbolom šťastného, blahoslaveného stavu, v ktorom sa nachádza človek stvorený na Boží obraz žijúci v rajskej blaženosti a radosti. Nad ich verajami sa umiestňuje ikona poslednej večere, pretože sú to dvere, cez ktoré prichádza kňaz ohlasovať ľudu evanjelium i dvere, cez ktoré prináša z oltára veriacim živého Krista.

Čo to znamená, ak Kristus hovorí, že on je bránou do ovčinca? Znamená to, že ak stojíš o večný život a o svoje večné šťastie, musíš doň vstúpiť skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Kráľovstvo, do ktorého ťa pozýva, nie je totiž jedlo a nápoj. Nie je to pozemský štát, ale je to živá osoba, ktorá sa uchádza o tvoj život a o život s tebou.

Ak niekto z nás už spojil svoj život so životom niekoho iného (myslím na manželské páry), chápe, že tento krok sa nedá robiť len tak. Predtým, ako ho urobíš, musíš si byť istý láskou toho druhého. Nesmie tam byť strach alebo podozrenie, že ťa tá osoba využije, zničí a odhodí. Musí ťa milovať tak, že dá za teba aj svoj život. Musí byť rozhodnutá milovať ťa aj za cenu, že jedného dňa ona už tebou milovaná nebude. U Krista je jasné, že ťa miluje presne takouto absolútnou, bezpodmienečnou, večnou láskou.

Tohto Krista nazývame dnes dobrým pastierom. Prečo? V knihách Starého zákona sa neraz hovorí o kráľoch a vodcoch Izraela ako o pastieroch. Raz dobrých, inokedy zlých... Hebrejské slovo dobrý, znamená však aj pekný. Pastieri, o ktorých hovorí Biblia, sú teda dobrí i zlí, no zároveň sú aj pekní alebo škaredí.

Vzácnou perlou Biblie je kniha venovanú najkrajšiemu pastierovi na svete. Je to Božia pieseň o láske, kniha Veľpieseň. Nájdeme v nej vznešeného ženícha, ktorý je rozprávkovo krásny a zároveň neuveriteľne dobrý a navyše sa zdá, že je aj veľmi skromný. Má kráľovskú hodnosť, ale sám pasie svoje ovečky medzi poľnými ľaliami. Kniha, ktorá takto vlastne opisuje Boha, opisuje aj človeka. Človek má vo Veľpiesni podobu zaľúbeného dievčaťa, ktoré blúdi po krajine, po viniciach a po meste. Túži po tom, ktorého miluje, cíti sa bez neho ako malá stratená ovečka a vytrvalo ho hľadá... Vrcholom spisu sú momenty, keď títo dvaja okusujú radosť z objatia a vzájomne prejavenej lásky.

Kristus, dobrý pastier, pozná svoje ovce. Poznať a milovať, to je v biblickej reči jedno a to isté. A tak si, milý kresťan, môžeš vybrať. Alebo si dnes predstav seba samého ako bielu ovečku v náruči toho najlepšieho pastiera, alebo si predstav seba ako bielu nevestu v objatí najvznešenejšieho ženícha... Hlavne však pochop, že prechod bránou, ktorou je Kristus, je tvojou cestou k veľkému šťastiu, k šťastiu, aké ti nik iný okrem Pána Ježiša nikdy neponúkne.