• Redakcia

Návšteva pátra Ďuricu


Májový prvý piatok sme v našej farnosti prežili s pátrom Jánom Ďuricom. Veriacim sa prihovoril v Kostole sv. Františka pri sv. omši o 18.00 hod.

Páter Ján Ďurica, člen jezuitského rádu, je známym slovenským biblistom a redaktorom časopisu Posol. Pomocou tohto média i pravidelných návštev rôznych farností šíri úctu k Božskému Srd­cu Ježišovmu po celom Slovensku. Pri sv. omši, ktorú slávil s veriacimi a duchovenstvom našej farnosti, sa nám prihovoril aj v homílii. Po sv. omši bol v kostole premietaný film o histórii úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu.


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon