• Redakcia

Návšteva pátra Ďuricu


Májový prvý piatok sme v našej farnosti prežili s pátrom Jánom Ďuricom. Veriacim sa prihovoril v Kostole sv. Františka pri sv. omši o 18.00 hod.

Páter Ján Ďurica, člen jezuitského rádu, je známym slovenským biblistom a redaktorom časopisu Posol. Pomocou tohto média i pravidelných návštev rôznych farností šíri úctu k Božskému Srd­cu Ježišovmu po celom Slovensku. Pri sv. omši, ktorú slávil s veriacimi a duchovenstvom našej farnosti, sa nám prihovoril aj v homílii. Po sv. omši bol v kostole premietaný film o histórii úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu.