• Redakcia

Rodičia a súrodenci


V Katedrále sv. Martina sa v stredu konalo ďalšie z pravidelných stretnutí spojených s čítaním Svätého písma formou Lectio divina.

Stretnutie nad Božím slovom viedol bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý svoju meditáciu o 37. kapitole knihy Genezis nazval "Rodičia a súrodenci". Ak ste sa na večernom stretnutí nestihli zúčastniť, text a plné znenie tejto i predchádzajúcich prednášok nájdete na internetových stránkach Bratislavskej arcidiecézy tu...

#lectiodivina