• br. Martin

Pozvánka na miništrantský tábor


Bratia minoriti pozývajú miništrantov vo veku 8 – 18 rokov na letný miništrantský tábor, ktorý sa uskutoční v Brehove v dňoch 31. júla až 4. augusta 2017.

V roku stého výročia Fatimských zjavení a založenia Rytierstva Nepoškvrnenej bude heslom tábora: Rytier Nepoškvrnenej Panny Márie. Okrem liturgickej a duchovnej formácie sa budeme usilovať i o posilnenie rytierskeho ducha chlapcov, ktorí posluhujú pri Pánovom oltári.

Ďalšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na www.minoriti.sk.

#miništranti

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon