• br. Martin

Pozvánka na miništrantský tábor


Bratia minoriti pozývajú miništrantov vo veku 8 – 18 rokov na letný miništrantský tábor, ktorý sa uskutoční v Brehove v dňoch 31. júla až 4. augusta 2017.

V roku stého výročia Fatimských zjavení a založenia Rytierstva Nepoškvrnenej bude heslom tábora: Rytier Nepoškvrnenej Panny Márie. Okrem liturgickej a duchovnej formácie sa budeme usilovať i o posilnenie rytierskeho ducha chlapcov, ktorí posluhujú pri Pánovom oltári.

Ďalšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na www.minoriti.sk.

#miništranti