• Redakcia

Poznáme víťazov biblickej súťaže


V sobotu večer prebehlo v kláštore minoritov farské kolo arcidiecéznej súťaže pre dospelých - Biblia pre všetkých. Farnosť sv. Michala na súťaži reprezentuje súťažný tím, ktorý utvorili františkánske terciárky z miestneho spoločenstva.

Súťažiace si v posledných mesiacoch podrobne naštudovali dve biblické knihy - Knihu Sudcov a List sv. Pavla Efezanom. Nadobudnuté vedomosti zúročili v sobotu pred odbornou porotou vo farskom kole súťaže. Svedectvom o ich príkladnom a zodpovednom štúdiu je fakt, že vo vedomostných testoch získali 106 zo 119 bodov.

Tím, ktorý tvorili tri dámy, Ľubica Zajacová, Katarína Samková a Dagmar Zubeková, nás bude reprezentovať na dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v polovičke mája. Prajeme im veľa úspechov.