• br. jozef

Ranený nebol iba Kristus...


Lukáš napísal evanjelium okolo roku 85 – 90 vo Filipách. Žil už uprostred komunity, ktorá bola od Ježišovho zmŕtvychvstania treťou generáciou veriacich. Tak ako my, ani oni nevideli nikdy živého Ježiša a nemali zážitky z jeho zjavení po vzkriesení. Sú odkázaní len a len na svedectvo cirkvi.

Aj svedkovia, ktorí Ježiša stretli, mali však svoje cesty viery. V príbehu, ktorý sme počuli, hovorí evanjelista Lukáš o dvoch učeníkoch, ktorí sa cestou z Jeruzalema „zhovárali“ a „spoločne uvažovali“ o veľkonočných udalostiach.

Dôležité je, že to, čo slovenská Biblia prekladá ako „spoločné uvažovanie“, znamená po grécky doslovne „hádanie sa“. A slovo, ktoré prekladáme do slovenčiny ako „rozhovor“, znie po grécky „homília“. I kňaz, ktorý pri liturgii vysvetľuje Písmo, vedie virtuálny dialóg, ktorý voláme homíliou. Myslím, že na základe toho si môžeme dovoliť vidieť v učeníkoch z Emauz dokonca aj dvoch teológov či kazateľov, ktorí vedú dialóg o viere a hádajú sa pri tom.

Zmŕtvychvstalý kázal učeníkom, aby s vierou v opätovné stretnutie išli do Galiley. Konaním cesty plnia teda príkaz, ktorý od Krista dostali. Idú cestou viery, ale kráčajú už bez nej.

Mnohí si vôbec neuvedomujeme, že keď bol Kristus v Jeruzaleme smrteľne ranený, boli ranení aj všetci tí, ktorí v neho predtým verili. Po Ježišovej smrti sa museli postaviť pred otázku, či zlyhal Ježiš ako Mesiáš, alebo zlyhali ich vlastné predstavy a interpretácie biblických textov... Bola to situácia, ktorá úplne otriasla tým, čo si dosiaľ mysleli. Viera je zrazu preč. Nie je im ani teraz ľahostajná, ale neslúžil viac ako svetlo, pretože už nie sú schopní spoznať živého Krista ani vtedy, keď stojí priamo pred ich očami a keď ich na ceste trpezlivo sprevádza. Vidia len seba a svoje sklamanie... A to podmieňuje ich videnie a chápanie Ježišovho príbehu.

Pred časom som čítal knihu o Ježišovi, ktorú napísal jeden liberálny nemecký teológ. Všimol som si, že príbeh Ježiša, ktorý v knihe vyrozprával, sa nápadne podobá na jeho vlastný životný príbeh. Aj on sa cíti podobne ako Ježiš odvrhnutý, prenasledovaný a trpiaci na základe nepochopenia vo vlastných radoch. Na konci knihy som ozaj nevedel, či bola v skutočnosti o Ježišovi, alebo o jej autorovi.

Lukáš naznačuje, ako má kresťan účinne prekonať problém s nalomenou vierou. Cesta viery sa totiž premení na ponurú púť horkosti, sklamaní a konfliktov, ak budeme vo svojich úvahách pozerať na Krista skrze naše vlastné bolesti, rany a nesplnené predstavy. Skutočná cesta viery má celkom opačné východisko: očami samého Krista a skrze jeho oslávené rany sa učíme pozerať na seba samých a na naše zlyhania.

#Kázne