• Redakcia

Formačné stretnutie MI a RB


Členovia Rytierstva Nepoškvrnenej a Ružencového bratstva sa v našej farnosti pravidelne stretávajú na prednáškach, ktoré im majú napomôcť v kresťanskej formácii.

Na aprílovom stretnutí sa členom mariánskych hnutí prihovoril páter Jozef. Vo svojej prednáške predstavil sedem inovácií, ktoré prinieslo kresťanstvo do židovskej viery vo vzkriesenie tela.

Formácii Rytierov Nepoškvrnenej i členov Ružencového bratstva venujeme v našej farnosti osobitnú pozornosť. Farský asistent pripravuje jedenkrát mesačne stretnutie, pri ktorom prezentuje prednášku na niektorú tému kresťanskej viery a náboženského života.

Rytierstvo Nepoškvrnenej (MI) a Ružencové bratstvo (RB) patria svojou členskou základňou medzi najpočetnejšie spoločenstvá v našej farnosti. Obe hnutia majú v Cirkvi bohatú históriu a dajú sa považovať za „rokmi overenú kvalitu“. Sú vyhľadávané a veľmi obľúbené, pretože členstvo v nich účinne pomáha veriacim napredovať vo viere a neukladá im náročné povinnosti.

Pravidelné formačné prednášky sú otvorené aj pre tých, čo nie sú členmi týchto hnutí. Srdečne vás pozývame medzi nás.

#MI #Ružencovébratstvo