• br. jozef

Ekumenické stretnutie v Dúbravke


V nedeľu 23. apríla nás bratia evanjelici z Dúbravky pozvali na ekumenické stretnutie vo forme moderovanej diskusie.

Hlavným hosťom evanjelického farára Janka Hroboňa bol katolícky kňaz, teológ a publicista Karol Moravčík. Dialóg mal byť zameraný na tri témy: ekumenizmus, 500. výročie reformácie a Hans Köng. Kostol naplnili veriaci katolíci i evanjelici z niekoľkých bratislavských farností. Zaspieval nám chrámový zbor evanjelickej farnosti v Devínskej Novej Vsi.

V diskusii sa hovorilo veľa o Martinovi Lutherovi, o historickom pozadí reformácie a o jej pôvodných cieľoch. Poukázalo sa na pokroky v ekumenickom dialógu, na najnovšie cirkevné dokumenty a ekumenické vyhlásenia. Najväčšiu pozornosť prítomných si zaslúžila časť diskusie o riešení problémov, s akými sa stretávajú zmiešané katolícko-evanjelické páry pri uzatváraní manželstva a v praktickom náboženskom a sviatostnom živote ich rodín.

#ekumenizmus

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon