FEB

26

Popolcová streda

18:00

Kostol sv. Františka

APR

05

Kvetná nedeľa

07:00

12

APR
Veľkonočná nedeľa

07:00

Kostol sv. Františka

  • mediaminor

Veľkonočná omša (galéria)


Na veľkonočné ráno slávilo farské spoločenstvo slávnostnú svätú omšu "nedele všetkých nedieľ". Liturgii o 11:30 hod. predsedal správca farnosti, páter Peter Gallik. Slávnosť okrášlil spevom náš spevácky zbor František pod vedením Janky Zelenkovej.


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon