• mediaminor

Veľkonočná omša (galéria)


Na veľkonočné ráno slávilo farské spoločenstvo slávnostnú svätú omšu "nedele všetkých nedieľ". Liturgii o 11:30 hod. predsedal správca farnosti, páter Peter Gallik. Slávnosť okrášlil spevom náš spevácky zbor František pod vedením Janky Zelenkovej.