• Foto: Miro Šimko a spol.

Veľkonočné trojdnie (galéria)


Veľkonočné trojdnie je srdcom kresťanského liturgického roka. Pozostáva z troch základných slávností:

1. Omša na pamiatku Pánovej večere (tzv. Zelený štvrtok)

2. Obrady umučenia Pána (tzv. Veľký piatok)

3. Vigília Pánovho zmŕtvychvstania (tzv. Biela sobota)

Tieto tri bohoslužby dopĺňa liturgia hodín (Breviár), ktorú sa počas Trojdnia modlia kňazi a rehoľníci verejne spolu s veriacimi. Okrem toho sa v Kostole sv. Františka konajú aj predkrstné liturgie, prípravné obrady pred krstom dospelých. Na Bielu sobotu udržiavame aj tradičný ľudový zvyk požehnávať veľkonočné pokrmy.

Biela sobota

Veľkonočná vigília a liturgia krstu

Biela sobota

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Biela sobota

Liturgia hodín a predkrstné obrady

Veľký piatok

Krížová cesta našej farnosti

Veľký piatok

Obrady umučenia Pána

Veľký piatok

Liturgia hodín

Zelený štvrtok

Omša Pánovej večere

#galerie #velkanoc #2017