• Redakcia

Krížová cesta s hnutím Viera a svetlo


Krížovú cestu na Kvetnú nedeľu pripravuje v našej farnosti už tradične hnutie Viera a svetlo. Toto spoločenstvo je zamerané na pastoráciu handicapovaných osôb, ich rodín a priateľov.

Hnutie sa zrodilo sa v Lurdoch na Veľkú noc roku 1971 počas púte organizovanej Jeanom Vanierom a Mariou-Helene Mathieu, na ktorej sa vtedy zúčastnilo až 12 000 osôb. Z nich asi jednu tretinu tvorili mentálne postihnutí veriaci. Títo pútnici neskôr pokračovali v pravidelnom organizovaní menších modlitebných stretnutí a pútnických ciest, ktoré medzi nimi upevňovali priateľstvo a atmosféru vzájomnej pomoci a podpory.

Myšlienkou, ktorá stále pri zrode hnutia je: “Radšej zapáliť jedno malé svetlo, ako sa hnevať na to, že je tma.” Dnes pôsobí Viera a svetlo v mnohých krajinách sveta, aj v Bratislave – Karlovej Vsi.