• br. jozef

Pôstna duchovná obnova


V dňoch 6. – 8. apríla sme v našej karloveskej farnosti prežívali pôstnu duchovnú obnovu. Pozvaným kazateľom bol otec Tomasz Jan Prajzendanc, člen rehole Tešiteľov z Getsemany. Otec Tomáš pochádza z Poľska. Je farárom Baziliky Narodenia Panny Márie v neďalekej Marianke a slúži ako duchovný otec (špirituál) pre kňazov pôsobiacich v dekanáte Bratislava – sever. Jeho pôstne kázne boli zamerané na umenie odpúšťania. O tom, že sa dotkli mnohých sŕdc, svedčí veľké množstvo veriacich, ktorí v týchto dňoch pristúpili k sviatosti zmierenia.

info: br. jozef

foto: br. peter

#Rodina #obnova #hosť