• br. jozef

Pôstna duchovná obnova


V dňoch 6. – 8. apríla sme v našej karloveskej farnosti prežívali pôstnu duchovnú obnovu. Pozvaným kazateľom bol otec Tomasz Jan Prajzendanc, člen rehole Tešiteľov z Getsemany. Otec Tomáš pochádza z Poľska. Je farárom Baziliky Narodenia Panny Márie v neďalekej Marianke a slúži ako duchovný otec (špirituál) pre kňazov pôsobiacich v dekanáte Bratislava – sever. Jeho pôstne kázne boli zamerané na umenie odpúšťania. O tom, že sa dotkli mnohých sŕdc, svedčí veľké množstvo veriacich, ktorí v týchto dňoch pristúpili k sviatosti zmierenia.

info: br. jozef

foto: br. peter

#Rodina #obnova #hosť

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon