• br. jozef

Meditácia o Strome života


Vo štvrtok 6. apríla sa v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi konala výnimočná katechéza. V rámci pôstnej duchovnej obnovy sa veriacim prihovorila pani Anna Orlovská zo Žehry, ktorá predniesla zaujímavú obrazovú meditáciu. Veriacim čítala zo stredovekej fresky nachádzajúcej sa na severnej stene Kostola Ducha Svätého v Žehre.

Na ploche približne štyroch metrov štvorcových je na stredovekom obraze vymaľované celé Sväté písmo a celé dejiny spásy od stvorenia človeka až po obetu Krista na kríži a posledný súd na konci časov. V centre vzácneho obrazu i dejín spásy stojí Ježišov kríž, Strom života. Freska je dokonalým príkladom stredovekých diel nazývaných Biblia chudobných (Biblia pauperum).

Čítanie symbolov a znakov, ktorými hovoria stredoveké obrazy, je viac, ako umením. Musí byť totiž nielen ovocím štúdia, ale aj modlitieb a meditácie. Pani Orlovská sa podelila o vzácnu duchovnú skúsenosť, ktorá v mnohom obohatila prípravu veriacich na sviatky Veľkej noci.

Kostol Svätého Ducha v Žehre je vzácnym umeleckým a teologickým klenotom. Spolu so Spišským hradom bol zaradený do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jeho výrečná gotická architektúra a galéria maliarskej výzdoby dáva tomuto dedinskému chrámu nádych malého slovenského Assisi.

Info: Jozef Sukeník

foto: Jozef Sedlák