• br. jozef

Fatimská sobota (apríl)


V sobotu 1. apríla sa mariánski ctitelia stretli na fatimskej pobožnosti v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi.

Fatimská pobožnosť sa v našej farnosti koná vždy v prvú sobotu mesiaca po rannej sv. omši so začiatkom o 7:00 hod. Spoločný ruženec pred Najsvätejšou sviatosťou obohatený meditáciami a mariánskymi spevmi je niečím ako duchovnou obnovou pre členov Ružencového bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej. Tieto mariánske hnutia majú v Karlovej Vsi už dlhoročnú tradíciu. Samotné Ružencové spoločenstvo ráta okolo 160 členov všetkých vekových kategórií.


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon