• br. jozef

Fatimská sobota (apríl)


V sobotu 1. apríla sa mariánski ctitelia stretli na fatimskej pobožnosti v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi.

Fatimská pobožnosť sa v našej farnosti koná vždy v prvú sobotu mesiaca po rannej sv. omši so začiatkom o 7:00 hod. Spoločný ruženec pred Najsvätejšou sviatosťou obohatený meditáciami a mariánskymi spevmi je niečím ako duchovnou obnovou pre členov Ružencového bratstva a Rytierstva Nepoškvrnenej. Tieto mariánske hnutia majú v Karlovej Vsi už dlhoročnú tradíciu. Samotné Ružencové spoločenstvo ráta okolo 160 členov všetkých vekových kategórií.