• br. jozef

Relikvie nových blahoslavených


V piatok 17. marca navštívi našu farnosť známy minoritský kňaz, páter Jaroslav Wysoczański. Pri sv. omši za rodiny vyrozprával svoje svedectvo o živote s mučeníkmi blahoslavenými Michalom Tomaszkom a Zbigniewom Strzalkowskim. Zároveň odovzdal farnosti relikvie týchto poľských minoritov, ktorých pápež František blahorečenil len nedávno, roku 2015. Páter Jaroslav pôsobil na misiách v Peru spolu s blahoslavenými Michalom a Zbigniewom v období, keď peruánskych kňazov ohrozovali ozbrojené skupiny komunistického hnutia Sendero Luminoso (Svetlý chodník). V misii Pariacoto bol predstaveným kláštora. Roku 1991 boli bratia Michal a Zbigniew zajatí komunistami a v niekoľkominútovom súdnom procese odsúdení na smrť za to, že šírením viery zmierňovali biedu Indiánov a bránili tým ich revolúcii. Vrahovia ich okamžite popravili. Páter Jaroslav sa vyhol ich osudu, pretože počas prepadnutia bol odcestovaný na svadbe svojej sestry v Poľsku. Po blahorečení v roku 2015 požiadalo o relikvie mučeníkov veľké množstvo kostolov a farností po celom svete. Veriaci vzývajú ich pomoc a ochranu pred nebezpečenstvami terorizmu. Počas Svetových dní mládeže v Krakove samotný pápež František nečakane navštívil minoritský kostol, aby si aj on uctil relikvie týchto dvoch mučeníkov.