• mediaminor

Deň zasväteného života


Deň zasväteného života, ktorý sa slávi na sviatok Obetovania Pána, v našej bratislavskej komunite prežívame rozdelení do dvoch skupín. Časť bratov odchádza na eucharistiu do katedrály, kam zasvätených z celej diecézy zvoláva každoročne otec biskup. Druhá časť bratov zostáva, aby našim farníkom nezmizli z očí priamo na deň zasväteného života. V karloveskej farnosti sme za zasvätených a nové povolania do rehoľného života obetovali celodennú adoráciu a aj pobožnosť pred večernou sv. omšou. Slávnostnú eucharistiu ozdobil spev farského zboru.

V katedrále boli pri sv. omši obaja bratislavskí biskupi. Kázal o. bp. J. Haľko. Hovoril o povolaní ako dare, na základe slov obnovy rehoľných sľubov, ktorú sme následne spoločne predniesli pri zažatých sviecach. Po eucharistii sme sa zhromaždili v aule bohosloveckej fakulty. Otec arcibiskup nás pozdravil v krátkom príhovore, počas ktorého sme sa dozvedeli medzi iným aj to, že na území bratislavskej arcidiecézy žije momentálne 465 zasvätených žien a viac než 250 rehoľníkov, z čoho je 206 kňazov.

Programom stretnutia nás tohto roku sprevádzali sestry saleziánky. P. Marián Husár, SDB sa nám prihovoril v prednáške: Poklad v hlinenej nádobe. Hovoril teda o Božej moci, ktorá sa prejavuje v ľudskej slabosti. Inou, cennou myšlienkou, ktorú rozvinul, bola napríklad: Nie to čo robíme my, ale čo robí Boh v našom živote, je dôležité. Nakoniec nás vyzval „nechať Pána písať príbeh nášho života“.

Pred pohostením zazneli ešte tri svedectvá: mladého verbistu, ktorý hovoril o umení ako ceste k Bohu, členky sekulárneho inštitútu dona Bosca, ktorá sa nám prihovorila prostredníctvom listu, a na záver hovorila sestra vincentka o svojej skúsenosti z prežívania jubilea vincentínskej charizmy.

#Rehoľné