Farnosť sv. Michala Archanjela

BRATISLAVA - KARLOVA VES

Poriadok bohoslužieb

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Františka

Pobožnosti v kostole sv. Františka

Eucharistická adorácia - chvály:

19:15-20:15 hod.

6:45 hod.

6:45 hod.

6:45 hod.

6:45 hod.

6:45 hod.

bez bohoslužieb

18:00 hod.

18:00 hod.

+ vešpery

18:00 hod.

19:30 hod.

+ vešpery

pre mládež

Pobožnosť k sv. Antonovi:

na záver sv. omše o 18:00 hod.

18:00 hod.

+ vešpery

18:00 hod.

+ vešpery

Pobožnosť na prvý piatok:

na záver sv. omše o 18:00 hod.

18:00 hod.

+ vešpery

(posledný piatok mesiaca zádušná)

7:00 hod.

Fatimská pobožnosť (prvá sobota mesiaca)

po sv. omši o 7:00 hod.

Eucharistická adorácia:

9:00-17:50 hod.

7:00 hod.

8:30 hod.

10:00 hod.

11:30 hod.

18:00 hod.

+ vešpery

+ vešpery

pre deti

Hodina milosrdenstva

(prvá nedeľa mesiaca):

 15:00 hod.

10:00 hod.

19:00 hod.

sv. omše

sv. omše

Štvrtková omša pre mládež v dňoch školských prázdnin nebýva.

Nedeľná omša pre deti sa v mesiacoch júl a august nekoná.

Prikázané sviatky

Kostol sv. Michala

Kostol sv. Františka

Ak sviatok pripadá na nedeľu

19:00 hod.

10:00 hod.

Ak sviatok pripadá na niektorý deň pracovného týždňa

7:00 hod.

8:30 hod.

10:00 hod.

11:30 hod.

18:00 hod.

+ vešpery

pre deti

6:45 hod.

8:00 hod.

10:00 hod.

18:00 hod.

19:30 hod.

+ vešpery

Ak prikázaný sviatok pripadá na sobotu

Bez bohoslužieb

7:00 hod.

10:00 hod.

18:00 hod.

+ vešpery

Zmena vyhradená - prejsť na
Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon