FEB

26

Popolcová streda

18:00

Kostol sv. Františka

APR

05

Kvetná nedeľa

07:00

12

APR
Veľkonočná nedeľa

07:00

Kostol sv. Františka

KŇAZI

ThLic. Lucián M. Bogucki, OFM Conv.

Správca farnosti

ThLic. Jaroslav M. Cár, OFM Conv.

Phdr. Adam Baran, OFM Conv.,

Mgr. Marek Redlich, OFM Conv.

Mgr. Róbert Gajderus, OFM Conv.

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon