Katechéza pre dospelých

Abeceda našej spásy je kurz venovaný všetkým, ktorí majú túžbu lepšie spoznať katolícku vieru,

alebo chcú prehĺbiť či nadviazať svoj vzťah s Bohom. Trvá 10 mesiacov (september – jún).

Účastníci sa podrobne oboznámia s dejinami spásy a s praxou cirkvi.

Stretnutia sa konajú v kláštore minoritov vždy v nedeľu od 15.30 hod. a trvajú asi 2,5 hod.

Účastníci nemusia byť katolíci, ani nemusia byť pokrstení. Prihlasovanie sa uzatvára vždy 20. augusta. Bližšie informácie: tereza.borkovicova@gmail.com 

alebo na tel. č. 0904 318 019.

Nádvorie hľadajúcich

V Jeruzalemskom chráme existovalo zvláštne fórum tzv. Nádvorie pohanov určené pre tých, ktorí neboli Židmi. Na tomto nádvorí sa hľadajúcim venovali učitelia, ktorí im vysvetľovali základy ich židovskej viery a odpovedali na ich zvedavé otázky.

V Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi sa pokúšame vytvoriť podobné fórum prostredníctvom pravidelných verejných prednášok miestnych kňazov alebo pozvaných hostí. Prednášky sú zamerané na rôzne oblasti kresťanského života. Najbližší cyklus začína v októbri 2017.

Sviatostná katechéza

Prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu, birmovania a eucharistie vedie páter Jozef Sukeník. Dospelí, ktorí chcú prijať tieto sviatosti, sa majú zahlásiť vo farskej kancelárii počas letných prázdnin. Príprava prebieha v malej skupinke, ktorá sa stretáva od októbra do mája dva až štyrikrát mesačne.

Tieto stretnutia bývajú vždy v stredu o 19:00 v našom Centre pre rodinu.

V prípade, že termín večerných stretnutí niekomu nevyhovuje, je možné dohodnúť sa na individuálnych termínoch. Na sviatostnú katechézu sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí už krst, birmovanie a eucharistiu prijali, chcú ale prehĺbiť svoje poznanie základných náboženských právd.  

 
 

Abeceda našej spásy

 

Farnosť sv. Michala Archanjela

Bratislava - Karlova Ves