Františkánske spoločenstvá

Minoriti

Rehoľa minoritov (konventuálnych františkánov) je mužský katolícky rád, ktorý má kontemplatívno-apoštolský charakter. Svoj pôvod odvádza od sv. Františka z Assisi. Členovia rádu sa riadia františkánskou regulou a jej vlastným výkladom (konštitúciami). Nosia sivý alebo čierny františkánsky habit opásaný bielym vlneným opaskom. Konventuáli boli jednou z vetiev františkánskeho rádu už

od 13. storočia. Vyznačovali sa umiernenejším postojom vo výklade Reguly sv. Františka. Tvorili veľké rehoľné komunity v mestách, venovali sa štúdiu a prijímali  kňazské svätenia. Od roku 1517 tvoria samostatnú rehoľnú rodinu. V Karlovej Vsi minoriti spravujú katolícku Farnosť sv. Michala. Miestne spoločenstvo má jedenásť členov, z toho štyroch kňazov a sedem rehoľných bratov.

OFS

Františkánsky svetský rád (OFS) je bratské spoločenstvo, ktorého členovia sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka zostávajúc v ich laickom stave. Zachovávajú vlastnú regulu schválenú cirkvou. Svetský rád je otvorený pre veriacich každého stavu – slobodných, manželov i vdovcov. Patrónom bratstva v Karlovej Vsi je sv. Maximilián Mária Kolbe. Naše spoločenstvo má jedenásť členov s trvalým sľubom a šesť sympatizantov. Stretnutia sa konajú v kláštore minoritov každý druhý (párny) utorok v mesiaci o 16.00 hod. Viac informácií nájdete na: ofs.assisi.sk

Rytierstvo nepoškvrnenej (MI)

Rytierstvo Nepoškvrnenej (MI) je mariánske apoštolské hnutie, ktoré založil v Ríme roku 1917 poľský minorita svätý Maximilián Mária Kolbe. Jeho členovia sa ako nástroj pre spásu sveta odovzdávajú do rúk Panny Márie. V našej farnosti slávime spoločnú sv. omšu vždy v prvú sobotu mesiaca v Kostole sv. Františka o 7.00 hod. Hnutie ponúka možnosť zúčastňovať sa pravidelných prednášok, ktoré sú zamerané na permanentnú kresťanskú formáciu v duchu MI. Prednášky sú otvorené aj pre záujemcov, ktorí nie sú členmi. Viac informácií si môžete vyžiadať tu: rytierstvonepoškvrnenej@gmail.com.

 
 
 

Farnosť sv. Michala Archanjela

Bratislava - Karlova Ves