Farnosť sv. Michala Archanjela

BRATISLAVA - KARLOVA VES

Farská kancelária

Farská kancelária a farská matrika sa nachádza v budove kláštora minoritov na Nám. sv. Františka 4

(zastávka MiÚ Karlova Ves). Vchod do kancelárie je zo severnej strany budovy, od parkoviska.

Otváracie hodiny

Pondelok:

Utorok - Piatok:

15:00 hod. - 17:00 hod. (farár)

15:00 hod. - 17:00 hod.

Potrebujem vybaviť