POHREBY
Slávičie údolie

Všetky katolícke pohreby, aj v prípade, že pozostalí pozývajú k obradu vlastného kňaza, je potrebné nahlásiť vždy osobne (nie telefonicky ani emailom) vo farskej kancelárii v čase úradných hodín.

  • Pri nahlásení pohrebu je potrebné priniesť do farskej kancelárie dokument List o prehliadke mŕtveho.

  • Pri nahlásení pohrebu vo farskej kancelárii možno požiadať o odslúženie pohrebnej sv. omše. Tá býva slávená v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi raz mesačne (posledný piatok mesiaca o 18.00 hod.) a je spoločná pre všetkých zomrelých, ktorí boli v danom mesiaci pochovaní.

  • V prípade vybavenia obradu uloženia urny na cintoríne v Slávičom údolí sa postupuje ako pri vybavovaní pohrebu. Keďže pohrebný obrad býva pred spopolnením tela, k vybaveniu uloženia urny nie je už potrebné prinášať žiadne dokumenty.

  • Pohrebné obrady zabezpečujeme len v pracovných dňoch.