Kňazi

​ThLic. Lucián Bogucki,
OFM Conv.

farský administrátor (farár)

Mgr. Peter Kozma,
OFM Conv.

farský vikár (kaplán)

ThLic. Jaroslav Cár,
OFM Conv.

farský vikár (kaplán)

Mgr. Samuel Hurajt,
OFM Conv.

farský vikár (kaplán)