Farská kancelária

Farská kancelária a farská matrika sa nachádza
v budove kláštora minoritov na Nám. sv. Františka 4 (zastávka Námestie sv. Františka).
Vchod do kancelárie je zo severnej strany budovy, od parkoviska.

Úradné hodiny

Pondelok: 15:00 - 17:00 (farár)

Utorok - Piatok : 15:00 - 17:00

Kontakt

tel.: 02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk