Farnosť svätého Michala archanjela

Zamyslenie na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Pri pohľade do neba sa zamýšľa brat Tomáš M. Vlček v Levoči.Zamyslenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Ježišova obeta na kríži je dôkazom nekonečného Božieho milosrdenstva. Svätá sestra Faustína nám pripomína, že Pán nesklame dôveru nikoho, kto dúfa v Jeho milosrdenstvo. Modlime sa preto k Nemu a prosme nielen za seba, ale za všetkých ľudí. Prihovára sa páter Adam Baran.

Zamyslenie na Palmovú nedeľu

Palmová nedeľa alebo aj Nedeľa Pánovho utrpenia nám otvára Svätý týždeň, počas ktorého prežívame najväčšie tajomstvá kresťanskej viery. Ako pristúpiť k utrpeniu, ktoré nás aj v súčasnosti obklopuje? Zamýšľa sa brat Peter Kozma.

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu

V podobenstve o márnotratnom synovi nám Pán Ježiš približuje nesmierne milosrdenstvo nášho nebeského Otca, ktorý nás netrestá za naše poklesky, ale trpezlivo čaká na náš návrat. Prihovára sa páter Róbert Gajderus.