Centrum pre rodinu

Manželský klub

Manželský klub je spoločenstvo zamerané na páry, ktoré prežili alebo prežívajú krízu. V Centre pre rodinu funguje od roku 2012. Manželia sa stretávajú v jeho priestoroch raz za dva týždne. Klub vytvára prostredie spoločenstva a prijatia, je určený pre jednotlivcov ako aj pre páry. Členovia hľadajú spoločne riešenia problémov, zdieľajú sa a sprevádzajú tých, ktorí to najviac potrebujú.

Fungujeme na princípoch skupinovej terapie, kde si všetci navzájom pomáhajú svojimi skúsenosťami. Kľúčový význam má pritom spoločná modlitba. Terapia má charakter kristoterapie.

Momentálne sme uzavretým spoločenstvom, vzhľadom k doterajšej spoločne prejdenej ceste. Členovia sú však v prípade potreby otvorení vytvoriť ďalšiu skupinku manželov.

Kontakt: karolkasala@gmail.com

Poradenstvo a psychoterapia

Mgr. Magda Biznárová ponúka v našom Centre pre rodinu poradenstvo v oblasti problémov v rodine, v oblasti práce s pármi v kríze, problémov dieťaťa a osobnostného rastu. 

Sedenia prebiehajú v stredu podvečer vždy na základe predchádzajúcej dohody.

email: psycholporadnamb@gmail.com

Rodinné stretká

Rodinné stretká sú priestorom pre spoločné počúvanie Božieho slova, formáciu, modlitbu a stretnutie pre manželov a pre dospelých vo všeobecnosti. Stretávame sa dvakrát mesačne v utorky a vo štvrky.

Utorkové stretnutie má za sebou už osem rokov spoločnej cesty a je preto uzavreté. Naopak štvrtkové stretko sa schádza ešte len tri roky, zoskupuje rodičov s menšími deťmi a je otvorené pre nových záujemcov (pozývame!).

 

Tématicky sa stretká sústreďujú na náuku Cirkvi o rodine a manželstve, opierajúc sa na katechézach sv. Jána Pavla II. o teológii tela. Prísť je možné aj s deťmi, o ktoré sa stará mládež zo spoločenstva Misia Máriina a rehoľní bratia.

 

Okrem stretiek účasťou spoločného života rodín, ktoré stretká zoskupujú, je účasť na štvordňovej letnej duchovnej obnove, splave či iných podujatiach. Kontaktný email je: tomas@minoriti.sk

Príprava na manželstvo

Kurz prípravy do manželstva vedie v našom Centre pre rodinu skúsený tým lektorov zložený vždy z kňaza a niekoľkých manželských párov. Naši lektori majú bohaté skúsenosti z oblasti pastorácie manželstiev a rodín, pedagogiky, psychológie a manažmentu. Kurz má už niekoľkoročnú tradíciu, je bezplatný a veľmi vyhľadávaný, preto je potrebné prihlasovať sa s dostatočným časovým predstihom.

Stretnutia sa konajú v časovom horizonte deviatich týždňov, vždy v pondelok večer.

Každé z nich trvá 2,5 hodiny.

Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete tu...

 
 
 
 

Centrum pre rodinu funguje v našej farnosti v blízkosti Kostola sv. Františka a kláštora minoritov.

Sídli v priestoroch Spojenej školy sv. Františka na Karloveskej 32 nad kaviarňou Gospel Café

Do centra sa vchádza zo školského dvora (vchod pri ihrisku). 

Farnosť sv. Michala Archanjela

Bratislava - Karlova Ves